Algemene Voorwaarden Baby & Borstvoeding

 1. Baby & Borstvoeding neemt doorgaans dezelfde dag contact op met de cliënt, uiterlijk binnen 24 uur.
 2. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, geeft de cliënt toestemming voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst.
 3. Aan consulten per mail of telefoon zitten beperkingen. Voor deskundig advies kan het nodig zijn dat wij de cliënt uitnodigen voor een consult aan huis of op de praktijk.
 4. De huidige tarieven staan vermeld op www.babyenborstvoeding.nl.
 5. Gemaakte parkeerkosten, tijdens het consult door de lactatiekundige, zijn voor rekening van de cliënt.
 6. De parkeerkosten worden via ParkMobile geregistreerd.
 7. Reiskosten worden na 30 kilometer in rekening gebracht a €0,30 per kilometer.
 8. Indien er een consult wordt afgemeld binnen 24 uur, voor aanvang consult, wordt er €30,00 in rekening gebracht.
 9. Door weersomstandigheden, zoals code oranje of rood, kan het voorkomen dat een consult afspraak door Baby & Borstvoeding afgezegd en verzet wordt.
 10. Binnen 1 maand na afloop van de zorg ontvangt de cliënt een factuur per mail met een iDeal betalings-link.
 11. De betalingstermijn voor cliënten is 2 weken.
 12. Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per mail, post en/of sms.
 13. Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per mail, post en/of sms.
 14. Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt een incassobureau ingeschakeld.
 15. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk contact op te nemen met Baby & Borstvoeding.
 16. Eventuele incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de factuur komen voor rekening van de cliënt.
 17. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL06 RABO0147863546 onder vermelding van factuurnummer.
 18. De lactatiekundige streeft naar de best mogelijke zorg voor moeder en kind en houdt zich aan de daarvoor geldende “Scope of Practice”en “Code of Ethics” van de International Board of Lactation Consultants Examiners (IBCLE). 

Kwaliteitsborging

Omdat elk moeder/baby koppel recht heeft op de best mogelijke lactatiekundige zorg is het belangrijk dat deze kwaliteit gewaarborgd wordt. Een lactatiekundige IBCLC die lid is van de NVL geeft je de garantie dat zij zich houdt aan een aantal belangrijke regels. Er zijn Algemene voorwaarden door de NVL en een  beroepsprofiel en privacy protocol opgesteld. Een lactatiekundige praktijk houdt zich hieraan.

Belangrijke informatie – links: